Araştırma Alanları

  • Endüstri Mühendisliği

  • Stratejik Planlama

  • Karar Kuramı

  • Çok Kriterli Karar Verme

  • Karar Destek Sistemleri

  • Mühendislik ve Teknoloji