You can access the research activities of the units and departments in this area.

Faculties and Collages


  1. Fen-Edebiyat Fakültesi
  2. Hukuk Fakültesi
  3. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  4. İletişim Fakültesi
  5. Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi
  6. Yabancı Diller Yüksekokulu

Institutes


  1. Fen Bilimleri Enstitüsü
  2. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Other Units


  1. Meslek Yüksek Okulu
  2. Rektörlük