Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bağımsız Denetim Uygulamalarına Genel Bakış

XX. Türkiye Muhasebe Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 06 October 2018

İç Kontrol Eksikliklerinin Muhasebe ve Denetime Etkileri ve Uygulama Sorunları

2. Kurumsal Yönetim ve İç Kontrol Sempozyumu, Bursa, Turkey, 13 - 14 May 2017

DOES IFRS ADOPTION REDUCE INFORMATION ASYMMETRY: AN MA BASED APPROACH

European Accounting Association 40 Annual Congress, 10 - 12 May 2017

Mesleğimizde Hizmet Kalitesi Kalite ve Rekabet İlişkisi

7. Türkiye Haksız Rekabet Kongresi, Ankara, Turkey, 02 June 2016

THE VALUE RELEVANCE OF ACCOUNTING INFORMATION FOR DIFFERENT CAPITAL STRUCTURES OVER TIME MIST COUNTRIES

European Accounting Association Annual Congress 39-2016, Maastricht, Netherlands, 11 - 13 May 2016

Yerel Muhasebe Standartları Taslağı Değerlendirmesi

35. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 27 April - 01 May 2016

İşletme üst yönetimindeki uyuşmazlıkların çözümü ve kurumsal yönetim

1. Kurumsal Yönetim ve İç Kontrol Sempozyumu, Bursa, Turkey, 30 May 2015, pp.93-104

İşletme Üst Yönetimindeki Uyuşmazlıkların Çözümü ve Kurumsal Yönetim

Busa SMMMO 1. Kurumsal Yönetim ve İç Kontrol Sempozyumu, Turkey, 30 - 31 May 2015

Finansal Raporlama Uygulamalarında Uluslararası Gelişmeler ve Kalitenin Sağlanması

Türmob XIX.Türkiye Muhasebe Kongresi, Turkey, 17 - 18 September 2014

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

37

Citation (WoS)

7

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

20

H-Index (Scopus)

3

Project

7

Thesis Advisory

8
UN Sustainable Development Goals