Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Avrupa Birliğinde Kişisel Verilerin Korunması

9. Suç ve Ceza Film Festivali, İstanbul, Turkey, 22 - 28 November 2019

Göç ve Suç İlişkisi

Göç, İltica ve Hukuk Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 February 2018 Sustainable Development

Birleşmiş Milletler Çerçevesinde Terörizimin Finansmanının Önlenmesine Yönelik Tedbirler

7. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, İstanbul, Turkey, 2 - 09 November 2017 Sustainable Development

Yoksulluk ve Suç İlişkisi

6. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, İstanbul, Turkey, 30 September - 06 October 2016, pp.259-274 Sustainable Development

Teknik Araçla İzleme

11. Ceza Hukuku Günleri, İstanbul, Turkey, 1 - 03 June 2016, pp.347-351

Örgütlenme Suçları ve İştirak İlişkisi

Alman Türk Kaşılaştırmalı Ceza Hukuku, İstanbul, Turkey, 13 - 15 March 2009, vol.3

Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinde Yargılama Usulü

Ceza Muhakemesi Kanununun 3. Yılı teori ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, İstanbul, Turkey, 05 May 2009

Organize Suçluluk

Ceza Hukuku Günleri, İstanbul, Turkey, 01 January 1997

Books & Book Chapters

Silahlı Örgütlenme

in: Özel Ceza Hukuku XI, , Editor, Oniki Levha, İstanbul, pp.270-336, 2022

Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak

in: Özel Ceza Hukuku XI, , Editor, Oniki Levha, İstanbul, pp.74-104, 2022

Görevi Kötüye Kullanma

in: Özel Ceza Hukuku IX, , Editor, Oniki Levha, İstanbul, pp.199-273, 2021

Fiyatları Etkileme

in: Özel Ceza Hukuku VIII, , Editor, Oniki Levha, İstanbul, pp.91-109, 2021

Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme

in: Özel Ceza Hukuku X, , Editor, Oniki Levha, İstanbul, pp.257-280, 2021

Suçluyu Kayırma

in: Özel Ceza Hukuku X, , Editor, Oniki Levha, İstanbul, pp.329-352, 2021

Suç Örgütünün Propagandasını Yapma

in: Özel Ceza Hukuku Cilt VI Kamu Güvenine, Kamu Barışına, Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar, , Editor, Oniki Levha, İstanbul, pp.450466, 2020 Sustainable Development

Çocuğun Soybağını Değiştirme

in: Özel Ceza Hukuku Cilt VII Genel Ahlka Karşı Suçlar ve Aile Düzenine Karşı Suçlar, , Editor, Oniki Levha, İstanbul, pp.210-242, 2020 Sustainable Development

Suç İşlemek Amacıyla Örgütlenme

in: Özel Ceza HUkukuCİlt VI Kamu Güvenine, Kamu Barışına, Ulaşım Araçlarınaveya Sabit Platformlara Karşı Suçlar, , Editor, Oniki Levha, İstanbul, pp.395-448, 2020 Sustainable Development

Akıl Hastası Üzerindeki Bakım ve Gözetim Yükümlülüğünün İhlali

in: Özel Ceza Hukuku-Genel Tehlike Yaratan, Çevreye Karşı ve Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar, Köksal Bayraktar, Editor, Oniki Levha, İstanbul, pp.61-98, 2019 Sustainable Development

Soykırım ve İnsanlığa karşı Suçları İşlemek Maksadıyla Örgütlenme Suçu

in: Özel Ceza Hukuku Uluslararası Suçlar, , Editor, On İki Levha, İstanbul, pp.82-112, 2017 Sustainable Development

İnsan Ticareti Suçu

in: Erdoğan Teziç'e Armağan, , Editor, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.393-416, 2007

Ceza ve Ceza Yargılaması Hukuku Bağlamında Adil Yargılanma Hakkı

in: Adil Yargılanma Hakkı ve Ceza Hukuku, , Editor, Seçkin, Ankara, pp.283-308, 2004

Tehlike Suçları

in: Prof. Dr. Sahir Erman'a Armağan, , Editor, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı Yayını, İstanbul, pp.163-188, 1999

Metrics

Publication

42

Thesis Advisory

7
UN Sustainable Development Goals