İhtiyatlılık Kavramı Üzerine Yeniden Düşünmek: Teorik ve Ampirik Literatürden Kanıtlar


KAYA İ. , AKBULUT D. H.

15. Uluslararası Muhasebe Konferansı, Turkey, 13 - 15 September 2018

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey