İhtiyatlılık Kavramı Üzerine Yeniden Düşünmek: Teorik ve Ampirik Literatürden Kanıtlar


Creative Commons License

Kaya İ., Akbulut D. H.

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, cilt.20, ss.173-202, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 20
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.173-202

Özet

Çalışmanın amacı, muhasebede ihtiyatlılık kavramı konusundaki bilimsel çalışmaları taramak, bulguları özetlemek, tartışma alanlarını belirlemek ile teorik ve ampirik kanıtları değerlendirmektir. Çalışmada standart sistematik literatür incelemesi yöntemi kullanılmaktadır. Son yıllarda bu alanda artış gösteren araştırmalar incelendiğinde mesleki ve akademik çevrelerce ihtiyatlılık üzerine yeniden düşünüldüğü yönünde teorik ve ampirik anlamda birçok bulgu karşımıza çıkmaktadır. Araştırmamızda SSCI endeksinde taranan 10 adet dergide yayınlanmış 34 makale, kullandıkları araştırma yöntemlerine göre; literatür taraması, kavramsal ve teorik çalışmalar ile ampirik araştırmalar olarak sınıflandırılmıştır. Ampirik araştırmalara dayanan çalışmalar ayrıca konularına göre gruplandırılmıştır.

The aim of this study is to provide a review of the accounting conservatism literature in order to summarize findings, identify areas of controversy and evaluate the theoretical and empirical evidences. We use the standard systematic literature survey method. The examination of increased numbers of researches on conservatism gives us many theoretical and empirical points in terms of rethinking conservatism in accounting by professional and academic circles. In our study, 34 articles published in 10 journals scanned in SSCI index were classified as literature review, conceptual and theoretical studies and empirical researches according to their research methods. Studies based on empirical research were also grouped according to their subjects.