FuzzyMulti-ObjectiveDecisionMakingApproachFor NuclearPowerPlantInstallation


ÇAKIR E. , ULUKAN H. Z.

INFUS 2019, Türkiye, 23 - 25 Temmuz 2019 identifier