SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BIST100 VE BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ŞİRKETLERİ ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ


Creative Commons License

Dincer C. , Dincer B. , Keskin A. I.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.58, no.658, pp.157-179, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 58 Issue: 658
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
  • Page Numbers: pp.157-179

Abstract

Küresel olarak şirketler, 80'li yıllarda çevresel ve sosyal yönleri işletmeye entegre etmeye başlamış-
lardır. Günümüzde sürdürülebilirlik konusu kurumsal dünya için son on yılda p
aydaşların
sürdürülebilir
lik çabalarına artan ilgisi ile çok önemli bir konu olmuştur. Dolayısıyla sürdürülebilirlik,
yönetim kararlarını ve böylece şirketin finansal performansını etkileme potansiyeline sahiptir. Araş-
tırmanın amacı, Borsa İstanbul verileri kullanılarak, sürdürülebilirliğin finansal performans ile ilişki-
sini araştırmaktır. Bu alanda birçok çalışma olmasına rağmen sonuçlar net değildir. Bu bağlamda
Borsa İstanbul (BIST100) ve Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi (BIST Sürdürülebilirlik) içinde
yer alan şirketler ve bu şirketlerin finansal ve piyasa verileri kullanılarak olası ilişkiler ar
aştırılmıştır.
Bu veri seti 2016
-2018 yıllarını içeren 165 kullanılabilir veriden oluşmaktadır. Regresyon analizi
bulguları, sürdürülebilirliğin şirketin finansal performansını büyüklük, kaldıraç ve oynaklık değişken
-
leri aracılığıyla olumlu etkilediğini göstermektedir. Sonuç olarak, araştırma sürdürülebilirlik

po
litikalarını ve sürdürülebilirlik esaslarını uygulayan firmaların, uygulamayan firmalara göre daha
yüksek finansal performansa sahip olduklarına işaret ederek pozitif yönde sonuç bulan çalışmaları

desteklemektedir