SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİİLİŞKİNİN BIST100 VE BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ŞİRKETLERİARACILIĞIYLA İNCELENMESİ


Creative Commons License

Dincer C., Dincer B. , Keskin A. İ.

FİNANS POLİTİK VE EKONOMİK YORUMLAR, vol.58, no.658, pp.157-180, 2021 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 58 Issue: 658
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : FİNANS POLİTİK VE EKONOMİK YORUMLAR
  • Page Numbers: pp.157-180

Abstract

Küresel olarak şirketler, 80'li yıllarda çevresel ve sosyal yönleri işletmeye entegre etmeye başlamışlardır. Günümüzde sürdürülebilirlik konusu kurumsal dünya için son on yılda paydaşların sürdürülebilirlik çabalarına artan ilgisi ile çok önemli bir konu olmuştur. Dolayısıyla sürdürülebilirlik, yönetim kararlarını ve böylece şirketin finansal performansını etkileme potansiyeline sahiptir. Araştırmanın amacı, Borsa İstanbul verileri kullanılarak, sürdürülebilirliğin finansal performans ile ilişkisini araştırmaktır. Bu alanda birçok çalışma olmasına rağmen sonuçlar net değildir. Bu bağlamda Borsa İstanbul (BIST100) ve Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi (BIST Sürdürülebilirlik) içinde yer alan şirketler ve bu şirketlerin finansal ve piyasa verileri kullanılarak olası ilişkiler araştırılmıştır. Bu veri seti 2016-2018 yıllarını içeren 165 kullanılabilir veriden oluşmaktadır. Regresyon analizi bulguları, sürdürülebilirliğin şirketin finansal performansını büyüklük, kaldıraç ve oynaklık değişkenleri aracılığıyla olumlu etkilediğini göstermektedir. Sonuç olarak, araştırma sürdürülebilirlik politikalarını ve sürdürülebilirlik esaslarını uygulayan firmaların, uygulamayan firmalara göre daha yüksek finansal performansa sahip olduklarına işaret ederek pozitif yönde sonuç bulan çalışmaları desteklemektedir.