Team Dynamics Scale Development Process: Example of Higher Education


Baş T.

6th edition of International Online Conference on Economics & Social Sciences, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 19 September 2021, pp.20-28

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.20-28

Abstract

Yükseköğretim kurumları için öğrenci tatmini uluslararası bir konu haline gelmiştir. Bu kapsamda dünya çapında bir çok çalışma yapılmaktadır (Douglas vd., 2006; Gruber vd., 2010; Shah ve Widin, 2010; Nair ve Shah, 2012; Grebennikov ve Shah, 2012). Yükseköğretimde öğrenci beklentilerinin anlaşılması, yükseköğretimde niteliğin artmasına katkı sunacaktır. Bunun için ihtiyaç duyulan en temel hususlardan biri üniversite öğrencilerinin memnuniyetlerinin doğru boyutlardan tespit edilebilmesidir. Böylelikle planlanan sonuçlara ne ölçüde ulaşıldığı, sorunların tespiti ve nasıl çözülebileceği hususunda geribildirim almak mümkün olacaktır (Leckey ve Neill, 2001; Harley, 2003).Buna bağlı olarak geçtiğimiz 20 yılda öğrenci tatmin anketlerinde hızlı artışlar görülmektedir (Gibson, 2010; Zaitseva vd., 2013). “National Student Survey” söz konusu anketlerin önde gelenlerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. NSS’nin farklı kültürlere uyarlanarak uygulanması yükseköğretim kurumlarının etkinliğini artırıcı bir unsur olabilir. Yapılan literatür incelemesinde NSS’nin Türkçeye uyarlanmadığı ve Türkiye örnekleminde NSS baz alınarak yeni bir ölçek geliştirme çalışmasının varlığına rastlanmamıştır. Bu gerekçe ile bu çalışmada üniversite öğrencilerinin tatminlerinin doğru boyutlardan ölçümlenebilmesi için, uluslararası alanda yaygın olarak kullanılan NSS temel alınarak Türk kültürü ile uyumlu yeni bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda NSS maddeleri ve boyutları temelinde öğrenci ve akademisyen odak grupları ve öğrenci bireysel mülakatları vasıtasıyla geniş bir madde havuzu oluşturulmuştur. Daha sonra pilot çalışma ve uzman görüşleri vasıtasıyla söz konusu madde havuzu daraltılmıştır. Bunu takiben anketler uygulanmış ve gerekli analizlere başvurulmuştur. Sonuç olarak 16 boyutlu ve 64 maddeli geçerli ve güvenilir, ileriki araştırmalarda kullanılabilecek öğrenci tatmin ölçeği geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçeğin Türk yüksek eğitim kurumlarına ve öğrenci tatmin yazınına katkı sağlanması beklenmektedir.