Türkiye’de Çalışılan Saatlerin Dağılımı ve Değişimi


Creative Commons License

Bakış O., Polat S. , Ulus M.

Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.4, pp.108-127, 2018 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 4
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.108-127

Abstract

Türkiye’de işgücü piyasası tartışmaları yoğunlukla kişi sayıları üzerinden yürütülmektedir. Kişi sayısı üzerinden giden değerlendirmeler işgücü piyasasında farklı uyum mekanizmalarına işaret eden ve zaman içinde büyük değişim gösteren çalışma saatlerinin yapısı ve seyrini dikkate almadıkları için eksiktir. Bu makale bu eksiği gidermeye çalışmaktadır. Her kategoride kişi sayısı olarak istihdam artarken, çalışılan saatler azalmaktadır. Genel olarak erkelerin kadınlardan, tarım dışı sektörlerin tarımdan, eğitimsiz nüfusun eğitimlilerden daha uzun çalıştığı gözlenmektedir. Fakat, istihdam artışının en kuvvetli olduğu alt gruplar aynı zamanda çalışma sürelerinin en az düştüğü gruplardır. Çalışılan saatlerin azalma nedenlerini incelediğimizde işgücünün ve istihdamın kompozisyonunda (gözlenebilir özelliklerinde) meydana gelen değişimin sınırlı bir açıklayıcı etkisi olduğu görülmektedir.