Türk Anayasa Mahkemesinin Trans Bireylere İlişkin Cinsiyet Değişikliği Kararları Üzerine Bir Değerlendirme


Alçık M.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.21, pp.1875-1906, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.1875-1906

Abstract

Sex allows us to be called female or male according to the difference of the reproductive organ we have from birth. Sometimes, however, people are not born sexually, they can feel belonging opposite to the genie. Those who feel that they belong to a genus different from the sex they have are expressed as "transsexual".

Transsexual people are required to undergo gender reassignment surgery in order to be recognized by their gender in which they are not biologically in the legal order. In this study, in the first chapter, article 40 of the Turkish Civil Code, in which gender change is regulated in Turkish law, is mentioned. In the second part, the decisions of the Turkish Constitutional Court on 29.11.2017 and the individual application decision given on 12.06.2018 by M.K. In the light of the decision of the Turkish Constitutional Court on the gender change of transgender individuals will be evaluated.

Cinsiyet, doğuştan sahip olduğumuz üreme organının farklılığına göre kadın veya erkek olarak adlandırılmamızı sağlar. Ancak bazen, kişiler, doğuştan sahip oldukları cinsiyete değil; karşı cinse aidiyet hissedebilmektedirler. Sahip oldukları cinsiyetten farklı bir cinse ait hisseden kişiler “transseksüel” olarak ifade edilmek- tedirler .

Transseksüellerin hukuk düzeni içinde biyolojik olarak sahip olmadıkları fakat kendilerini ait hissettikleri cinsiyet ile tanınabilmeleri için cinsiyet değişikliği ameli- yatı geçirmeleri gerekmektedir. Bu çalışmamızda, ilk bölümde Türk hukukunda cin- siyet değişikliğinin düzenlendiği Türk Medenî Kanunu’nun 40. maddesine değinil- miştir. İkinci bölümde ise Türk Medenî Kanunu’nun 40. maddesinin Anayasaya aykırılığı iddiası ile itiraz yolu üzerine Anayasa Mahkemesinin 29.11.2017 tarihinde vermiş olduğu kararlar ve akabinde 12.06.2018 tarihinde verilen bireysel başvuru kararı olan M.K. kararı ışığında trans bireylerin cinsiyet değişikliği hakkında Anayasa Mahkemesinin bakış ısı değerlendirilecektir.