Education Information

Education Information

  • 2010 - 2015 Doctorate

    Université De Strasbourg, Ed 101 - Ecole Doctorale En Droit-Science Po-Histoire Co-Direction Université Galatasaray, France

  • 2000 - 2005 Undergraduate

    Galatasaray University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Turkey