Anglo-Amerikan Hukukunda vakıaların getirilmesi ve delillerin toplanmasında hakimin rolü


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk, Turkey

Approval Date: 2016

Student: FULYA TEOMETE YALABIK

Consultant: YAŞAR HAKAN PEKCANITEZ