Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ışığında Türk Medeni Usul Hukuku açısından adil yargılanma hakkı


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk, Turkey

Approval Date: 2014

Student: SEZİN AKTEPE ARTIK

Consultant: YAŞAR HAKAN PEKCANITEZ