İşletmelerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğüne sahip olabilmeleri açısından marka ekosisteminin önemi ve bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Galatasaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Turkey

Approval Date: 2015

Student: ÖZGE HABİBOĞLU

Consultant: MEHMET YAMAN ÖZTEK