Retro pazarlama etkinliklerinin tüketicilerin marka-moda algısı açısından incelenmesi ve bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Galatasaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Turkey

Approval Date: 2017

Student: AYLİN ECEM GÜRŞEN

Consultant: MEHMET YAMAN ÖZTEK