General Information

Institutional Information: Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe, Felsefe Tarihi

Metrics

Publication

31

Project

1

Thesis Advisory

2

Open Access

18

Biography

Selâmi Atakan Altınörs (Üsküdar – 1972): 1994 yılında Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun olmasını takiben aynı bölümde araştırma görevliliğine atanmıştır. Yüksek lisansını aynı üniversitede 1997 yılında tamamlamış ve 2002 yılına kadar da öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2002 yılında Galatasaray Üniversitesi’ne geçmiş ve orada 2008 yılında doktorasını bitirmiştir. 2012 yılında doçent olan Altınörs hâlen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak lisans ve lisans üstü düzeyde muhtelif dersler vermektedir. Başlıca çalışma alanları Yeniçağ felsefesi, dil felsefesi ve zihin felsefesidir. Altınörs’ün çeşitli bilimsel dergilerde yayımlanmış birçok makalesi yanında 50 Soruda Dil Felsefesi başlıklı bir telif kitabı ve çeşitli kolektif kitaplara yazmış olduğu bölümler de bulunmaktadır. Ayrıca, çoğu felsefe alanında 20’nin üzerinde kitap çevirisi de mevcuttur.