General Information

Institutional Information: Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe, Felsefe Tarihi
Research Areas: Philosophy

Names in Publications: S. A. ALTINÖRS, S. Atakan Altinörs, Altinörs S. Atakan, ALTINÖRS S. Atakan, Selami Atakan Altinors, Dr. Atakan Altınörs, ALTINÖRS Selami Atakan, Altinors S. A., Atakan ALTINÖRS, Selâmi Atakan ALTINÖRS, ALTINÖRS S. A., Dr.S.Atakan ALTINÖRS, Altinors S A

Metrics

Publication

43

Project

1

Thesis Advisory

4

Open Access

27

Biography

Selâmi Atakan Altınörs (Üsküdar – 1972): 1994 yılında Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun olmasını takiben aynı bölümde araştırma görevliliğine atanmıştır. Yüksek lisansını aynı üniversitede 1997 yılında tamamlamış ve 2002 yılına kadar da öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2002 yılında Galatasaray Üniversitesi’ne geçmiş ve orada 2008 yılında doktorasını bitirmiştir. 2012 yılında doçent olan Altınörs hâlen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak lisans ve lisans üstü düzeyde muhtelif dersler vermektedir. Başlıca çalışma alanları Yeniçağ felsefesi, dil felsefesi ve zihin felsefesidir. Altınörs’ün çeşitli bilimsel dergilerde yayımlanmış birçok makalesi yanında 50 Soruda Dil Felsefesi başlıklı bir telif kitabı ve çeşitli kolektif kitaplara yazmış olduğu bölümler de bulunmaktadır. Ayrıca, çoğu felsefe alanında 20’nin üzerinde kitap çevirisi de mevcuttur. Sadece 2014-2023 yılları arasında, çoğu uluslararası alan indekslerince (Index Copernicus, Philosopher’s Index, MLA Index, ERIH PLUS, ESCI, ERIC Index) taranan hakemli dergilerde yayımlanmış makalelerde ve uluslarası yayınevlerince yayımlanmış kitaplarda olmak üzere, eserlerine (uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makalelerine ve Dil Felsefesi başlıklı kitabına) 80 civarında atıf almıştır.