General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Işletme, Örgütsel Davranışlar

Metrics

Publication

2
UN Sustainable Development Goals