General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Işletme, Örgütsel Davranışlar

Metrics

Publication

18
UN Sustainable Development Goals