Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2004 - 2011 Doktora

  Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Dr), Türkiye

 • 1999 - 2003 Yüksek Lisans

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1994 - 1999 Lisans

  Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2011 Doktora

  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu: Yapısal açıdan karşılaştırmalı bir inceleme

  Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Dr)

 • 2003 Yüksek Lisans

  Ulusal Kurtuluş Savaşı Dönemi`nde anayasal gelişmeler ve 1921 Anayasası

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli)