General Information

Institutional Information: Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji, Uygulamalı Sosyoloji
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Sociology, Applied Sociology, Social Strafication and Mobility, Demography

Names in Publications: DANIŞ, Didem, Danis, Didem, DANIS, Didem, Danış, Didem

Metrics

Publication

56

Citation (WoS)

53

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

202

H-Index (Scopus)

6

Project

6

Thesis Advisory

7

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Biography

Didem Danış, Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde doçent öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Göç Araştırmaları Derneği (GAR) kurucu başkanıdır. Didem Danış, yirmi yıla yakın bir süredir göç, kent ve demografi alanlarında çalışmaktadır.

Doktorasını 2008 yılında Fransa’da EHESS’te (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) tamamladı. Tezinde Iraklı transit göçmen ve mültecilerin İstanbul’daki sosyal ağları ile göç politikalarının etkileşimini inceledi. 2002-2003 yıllarında İsveç'teki Malmö Üniversitesinde misafir doktora öğrencisi olarak bulundu. Siyaset Bilimi ve Sosyoloji lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi’nden, Sosyoloji yüksek lisans derecesini ODTÜ’den aldı. Didem Danış Türkiye’deki çeşitli üniversitelerin yanısıra Fransa’da da çok sayıda üniversitede misafir öğretim üyesi olarak ders verdi.

Didem Danış’ın araştırma alanları arasında göç politikaları, göçmen ağları, ulusötesi bağlar ve göç süreçlerinde toplumsal cinsiyet ilişkileri, şehirler ve göçmenler arasındaki etkileşimler ve entegrasyon süreçleri bulunmaktadır. Başlıca araştırma konuları olan göç ve kentleşme alanında çok sayıda yayın yapmıştır. Makaleleri Journal of Ethnic and Migration Studies, International Migration, Urban Affairs Review, Toplum ve Bilim, Alternatif Politika gibi dergilerde yayınlanmıştır. 2008 yılında Verda irtiş’le beraber « Entegrasyonun Ötesinde: Türkiye’den Fransa’ya Göç ve Göçmenlik Halleri » (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay.); 2014 yılında İbrahim Soysüren’le beraber “Sınır ve Sınırdışı: Türkiye’de Göç, Yabancılar ve Devlete Disiplinlerarası Bakışlar » (Notabene Yay.); 2017 yılında Beyza Tekin’le beraber « Visions croisées autour des frontières européennes : mobilité, sécurité et frontières » başlıklı 12. Avrupa Günleri Bildiri Kitabını (Beta Yay.) ve 2020 yılında  Kristen Biehl ile beraber “Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Türkiye’de Göç Araştırmaları” (GAR Yay.) başlıklı kitabı yayına hazırladı.  

Contact

Email
ddanis@gsu.edu.tr
Web Page
https://avesis.gsu.edu.tr/ddanis
Office Phone
+90 212 227 4480 Extension: 405
Address
Galatasaray Üniv. Sosyoloji Bölümü Çırağan Cad. No.36 Beşiktaş İstanbul