Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2014 - 2018 Araştırma Görevlisi

    Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü