Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İsviçre-Türk Hukuku'yla Karşılaştırmalı Olarak Fransız Medeni Kanunu Uyarınca Fransız Hukuku'nda Satıcının Ayıptan Sorumluluğu

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.2008, no.1, pp.1047-1112, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Vekâlet Sözleşmesine Uygulanacak Hukuk

Public and private international law bulletin, vol.39, no.1, pp.145-188, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

İsviçre-Türk Hukuk Sisteminde Ayıptan Sorumluluk Çerçevesinde Doğrudan ve Dolaylı Zarar Ayrımı

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no.1, pp.483-530, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Books & Book Chapters

Solidarité et indemnisations en Turquie

in: Solidarité, Travaux internationaux Henri Capitant, Editor, BRUYLANT Editions, Brussels, pp.715-740, 2021

Tazminatın Götürü Olarak Belirlenmesi

in: Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu'na Armağan, Cilt I, Prof.Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR,Prof. Dr. Azra ARKAN SERİM,Prof. Dr. Atilla ALTOP, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.485-522, 2020 Creative Commons License

Satış Sözleşmesinde Alıcının Ayıptan Doğan Def’i Hakları

in: Prof. Dr. Halûk Burcuoğlu'na Armağan, Cilt II, Prof.Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR,Prof. Dr. Azra ARKAN SERİM,Prof. Dr. Atilla ALTOP, Editor, Filiz Kitabevi, İstanbul, pp.1191-1250, 2020 Creative Commons License

Manevi Tazminat Alacağının Üçüncü Kişiye Devri ve Miras Yoluyla İntikali

in: Prof. Dr. Feyzi Necmeddin Feyzioğlunun Anısına Armağan, Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN,Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR., Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.279-321, 2020 Creative Commons License