General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi, Kentleşme Ve Çevre Sorunları

Metrics

Publication

2

Project

6

Thesis Advisory

6

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals