Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Medyada Kadınların Temsil Biçimleri Araştırması

Cinsiyetçi Olmayan Medya İçin, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2008, ss.113-164