Perakendeciler ve Tüketiciler Açısından Perakende Markalar: Kavramsal Bir Çerçeve


ECEVİT M. Z., AKTURAN U.

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.6, no.5, pp.160-171, 2017 (Peer-Reviewed Journal)