Akademik İdari Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2010 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Galatasaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü