General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Uluslararasi Ilişkiler, Uluslararası Ilişkiler

Names in Publications: Selcan Serdaroglu, Serdaroglu Polatay Selcan

Metrics

Publication

12

Project

4

Thesis Advisory

9

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Contact