A Case Study on Teaching Medical Terminology with Flipped Classroom Approach


Şenel Tekin P., Ataş A. H.

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi HEMAR-G, vol.20, no.2/3, pp.46-61, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20 Issue: 2/3
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi HEMAR-G
  • Page Numbers: pp.46-61

Abstract

Objective: The aim of study is to investigate possible effect of flipped classroom approach on medical terminology instruction at the medical secretarial education. In parallel to this aim, the effects of the pre-course instructional materials and in-class activities, which are the two main components of the flipped classroom approach, on students’ perceived learning were examined according to students’ views and evaluations. Method: A case study research design was used in this study. The study was carried out, with 36 first year undergraduate associate degree students studying at the Ankara University Vocational School of Health, Medical Documentation and Secretarial Program. A questionnaire and one to-one interviews were implemented as data collection tools. Quantitative data were analyzed descriptively, and triangulated with qualitative data gathered from the interviews. Results: The findings of this study indicated that among the pre-course instructional materials, the visuals and interactive terminology cards were effective on perceived learning of the students. Concerning in-class activities, perceived learning was increased through the four phases of instruction as individual phase, group phase, source-use phase and feedback. Conclusion: Based on the findings, it is found that students thought the variety of pre-course materials were enough, but they suggested improvements regarding the quality of those materials. It is suggested that those findings should be taken into consideration in future studies on medical terminology instruction, which will be designed with a flipped learning approach

Amaç: Çalışmanın amacı, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik eğitimi alanında tıbbi terminoloji öğretiminde tersyüz sınıf yaklaşımının öğrenmeye olası etkisini incelemektir. Çalışmada ters-yüz sınıf yaklaşımının iki temel bileşeni olan ders öncesi öğretim materyalleri ve ders içi etkinliklerinin algılanan öğrenmeye etkisi, öğrenci görüş ve değerlendirmelerine göre incelenmiştir. Yöntem: Araştırmada durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışma, Ankara ilinde Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı ön lisans 1. sınıfta öğrenim gören 36 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada anket uygulanmış ve birebir görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen nicel veriler, betimsel olarak analiz edilmiş; görüşmelerden elde edilen nitel verilere içerik analizi yapılarak veri doğrulaması gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Çalışma sonucunda ders öncesi dijital materyallerden daha çok görsellerin ve etkileşimli terim kartlarının öğrenme üzerinde etkili olduğu bulunmuştur. Ders sırasındaki etkinlik süresi boyunca bireysel çalışma, grup çalışması, kaynak kullanımı ve geri-bildirim aşamalarında algılanan öğrenmenin arttığı bulunmuştur. Sonuç: Bulgulara bağlı olarak, öğrencilerin ders öncesi materyalleri çeşitlilik açısından yeterli buldukları ancak bu materyallerin niteliksel olarak geliştirilmesi gerektiğini düşündükleri, ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada elde edilen bulguların, gelecekte tasarlanacak ters-yüz sınıf yaklaşımıyla tıbbi terminoloji öğretiminde dikkate alınması önerilmektedir