Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Structure industrielle, esprit entrepreneurial et conscience ouvrière en Turquie néolibérale

Cahiers balkaniques, sa.45, ss.163-190, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Ekonomi Sosyolojisi Bilanço ve Perspekti er

Sosyoloji Dergisi, cilt.3, sa.29, ss.29-72, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ekonomi Teorisi ile İlişkisi İçinde Bourdieu Bir Komprador mu Bir Eleştirmen mi

TURKISH JOURNAL OF SOCIOLOGY-SOSYOLOJI DERGISI, cilt.3, sa.25, ss.57-83, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Geri Dönemeyen Ekonomi Sosyolojisi ya da Açılamayan Sosyal Bilimler

TURKISH JOURNAL OF SOCIOLOGY-SOSYOLOJI DERGISI, cilt.3, sa.23, ss.165-182, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

From Modern to Contemporary Art: Transformations of Art Market in Istanbul

XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Catania, İtalya, 25 - 28 Ocak 2017

Tahakküm ve Çıkar İlişkileri Bağlamında Türkiye de Çağdaş Sanat Alanı

TSBD 14. ULUSAL SOSYOLOJİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2015

Structures industrielles esprit entrepreneurial et conscience ouvrière en Turquie néolibérale

Inalco, CREE ve IFEA tarafından düzenlenen "L'industrie en Méditerranée. Des produits et des hommes" başlıklı uluslararası çalıştay., Paris, Fransa, 12 - 13 Ekim 2015

Examining the Validity of MWEP Scale in Turkish Culture

1st World Conference on Psychology and Sociology (PSYSOC), Antalya, Türkiye, 27 Kasım - 01 Aralık 2012, cilt.82, ss.220-225 identifier

How to Make the Economy Embedded in Turkey One question Two Contradictory Answers

SASE (The Society for the Advancement of Socio-Economics) 23. Yıllık Konferans, Madrid, İspanya, 23 - 25 Haziran 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

The Use of Blood Money in the Establishment of Non-Justice: Necrodomination and Resistance

Turkey’xxs Necropolitical Laboratory - Democracy, Violence and Resistance, Bargu, Banu, Editör, Edinburgh University Press , Edinburgh, ss.160-186, 2019

From Modern to Contemporary Art: Transformations of Art Market in Istanbul

Recent Developments in Sociology and Social Work, Rata Georgeta, Içbay Mehmet Ali, Arslan Hasan, Editör, E-Bwn, Bialystok, ss.369-379, 2017

Barlas Tolan'dan Hareketle Anomi ve Yabancılaşma Üzerine Bir Sorgulama

Buruk Şenlik Enformasyon Toplumunda Anomi ve Yabancılaşmanın Yeni Biçimleri, Ergur, Ali, Editör, Phoenix Yayınevi, Ankara, ss.113-130, 2016

Neoliberalleşen Türkiye'de İşçi Sınıfının Parçalanması

Türkiye de Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik, Sunar, Lütfi, Editör, Matbu Kitap, İstanbul, ss.139-163, 2016

De la lutte de classes à la lutte des morales: la question de l'encastrement morale de l'économie en Turquie néolibérale

Economie morale morale de l économie, Castelli, B.; Hillencamp, I.; Hours, B. , Editör, L'Harmattan, Paris, ss.37-54, 2015