Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1984 - 1989 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pazarlama (Dr), Türkiye

 • 1981 - 1984 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1976 - 1980 Lisans

  Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1989 Doktora

  Dış ticaret sermaye şirketlerinde yurtdışı satış gücünün örgütsel etkinliği ve örgütlenmesi

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pazarlama (Dr)

 • 1984 Yüksek Lisans

  Konserve Edilmiş Gıda Maddelerinin Farklı Boyutlarda Ambalajlanmasının Satın Alma Kararlarına Etkisi

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı