Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

"Marka Yönetimi Ve Sürdürülebilirlik" konferansında "Sürdürülebilirlik Raporlarının Dış Politika Hedefleri İçinde Araçsallaştırılması: Gazprom Örneği"

-Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Stratejik İletişim Yönetimi Konferanslari (Gsüstrat-V), İstanbul, Turkey, 14 December 2022, pp.13-14 Creative Commons License

Karşılaştırmalı Bölgeselleşme Çalışmalarında Yaşanılan Temel Analiz Problemlerine Dair Bir Bakış

SİYASİ İLİMLER TÜRK DERNEĞ İ XVİ. LİSANSÜSTÜ KONFERANSİ, Gaziantep, Turkey, 07 December 2018, pp.21-23

Regionalism in Russian Foreign Policy and Russian Integration Strategy through Eurasian Economic Community

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2012, Almati, Kazakhstan, 11 - 13 October 2012, pp.468-476

Books & Book Chapters

Kamu diplomasisindeki Paradigma Değişimini Anlamak : Bir Meta Yumuşak Güç Aracı Olarak Broadway Müzikalleri

in: Dünya'dan Örneklerle Kamu Diplomasisi, Gaye Aslı Sancar Demren, Editor, Beta Yayınevi, İstanbul, pp.127-165, 2023 Creative Commons License

Müzikaller; Bir "Yumuşak Güç" Aracı

in: Uluslararası İlişkileri Dinlemek, Umut Yukaruç,Ceren Gürseler, Editor, Nika Yayınevi, İstanbul, pp.197-221, 2023

”Paul Diehl- Süregiden Rekabetler Yaklaşımı ”

in: Savaş Kuramları- Temel Düşünürler ve Yaklaşımlar, ERHAN BÜYÜKAKINCI, Editor, Liberte Yayınları, İstanbul, pp.624-660, 2015

Metrics

Publication

9