Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sistem, Rasyonalite ve Barış: Anatol Rapoport’xxun Çalışmaları

VII. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi, Turkey, 28 April - 01 May 2016

Thomas C. Schelling ve Çatışma Stratejisi

VII. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı, Turkey, 21 - 22 October 2015

Books & Book Chapters

Siyasal Ekolojiden Ekolojik Vatandaşlığa: Ulusötesi Çevre Aktivizminin Düşünsel Çerçevesi

in: Siyaset Biliminde Sınır ve Sınırsızlık, Yaraman Ayşegül, Doğanay Gülmelek, Editor, Bağlam, İstanbul, pp.125-136, 2021

Thomas C. Shelling

in: Savaş Kuramları, Erhan Büyükakıncı, Editor, Liberte, pp.690-713, 2015

Küreselleşmenin Düzenlenmesi bir Yanılsama mıdır? Olası Çerçeveler ve Sınırları

in: Küreselleşme ve Demokrasi, Adadağ Özgür, Yıldızcan Cemil, Editor, Dipnot Yayınları, Ankara, pp.211-253, 2011

Metrics

Publication

12

Project

4

Thesis Advisory

9

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals