Education Information

Education Information

 • 2018 - 2023 Doctorate

  Galatasaray University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2014 - 2017 Postgraduate

  Galatasaray University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Turkey

 • 2010 - 2014 Undergraduate

  Galatasaray University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2023 Doctorate

  Dijitalleşme sürecinde hizmet kalite algısının hizmet seviyeleri, tüketici özellikleri ve müşteri denkliği ekseninde açıklanması Sustainable Development

  Galatasaray University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2017 Postgraduate

  Retro pazarlama etkinliklerinin tüketicilerin marka-moda algısı açısından incelenmesi ve bir araştırma

  Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü