Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2014 - 2017 Yüksek Lisans

  Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

 • 2010 - 2014 Lisans

  Galatasaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2017 Yüksek Lisans

  Retro pazarlama etkinliklerinin tüketicilerin marka-moda algısı açısından incelenmesi ve bir araştırma

  Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü