Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

From Public Relations to Corporate Communication: Historical Development Process of Corporate Identity in Turkey

ATINER’s Conference Paper Proceedings Series MED2023-0284, Athens, Greece, 8 - 11 May 2023, no.20230284, pp.1-15

Halkla İlişkilerde Yeni Nesil Kanaat Önderleri Kullanımı: Snapchat Üzerine Niteliksel Bir Araştırma

1. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı, İstanbul, Turkey, 4 - 05 May 2017, pp.303-311

Books & Book Chapters

Kurumsal İletişim

Beta Yayınları, İstanbul, 2016

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik

in: Kurumlar ve İnsanlar, Fuat Çelebioğlu’na Armağan, Galatasaray Üniversitesi, Editor, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2015

Kurumsallık Parantezinde Yönetim ve İletişim

in: Kurum Kültürü ve Kurumsal İletişim İçerisindeki Yeri, Banu Karsak, Editor, Beta Yayınevi, İstanbul, pp.29-35, 2015

Sürdürülebilirlik İletişimi’nde Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Rolü ve Küresel Ekonomik Kriz

in: Belirsizlik Toplumu’nun Krizi, İnci Çınarlı, Editor, Beta, İstanbul, pp.46-65, 2009

Kurumsal İtibarın Oluşmasında CEO’nun Rolü

in: Dünden Bugüne Halkla İlişkiler, Mustafa Akdağ,Metin Işık, Editor, Eğitim Akademi Yayınları, Konya, pp.311-321, 2009

Kurum İmajı ve İkna Stratejiler: Etkili İletişim Sorgulamaları

in: Yönetim, İletişim, Kültür, Jale Minibaş Poussard,Turhan Erkmen, Editor, Arıkan Yayınları, İstanbul, pp.231-249, 2008

Kurumların da kimliği olur:kurum kimliği kavramına genel bir bakış

in: Toplumsal Yaşamda Kimlik İzdüşümleri, Hülya Uğur Tanrıöver, Editor, Hil Yayınları, İstanbul, pp.77-100, 2008

Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Yeni Bir İletişim Biçimi mi?

in: Yönetim, İletişim, Kültür, Jale Minibaş Poussard,Turhan Erkmen, Editor, Arıkan Yayınları, İstanbul, pp.251-263, 2008

“Görsel Kimlik Göstergeleri Açısından Renault-Türkiye Web Sayfası İncelemesi”,

in: Erdoğan Teziç’e Armağan, Galatasaray Üniversitesi Armağan Serisi No:5, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.1105-1116, 2007

Crisis Communication on news portals: Onur Air

in: Mass Media Research: International Approaches, Dimitra Dimitrakopoulou,Yorgo Pasadeos, Editor, Athens Institute for Education and Research, Athens, pp.133-140, 2006

Metrics

Publication

20

Project

5

Thesis Advisory

5
UN Sustainable Development Goals