Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Effects of Mucilage on Turkish Strait Sea Area-TSSA and Marine Environment

European Journal of Sustainable Development Research (EJSDR) , vol.6, no.1, pp.25-31, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Effects of Mucilage on Safety Navigation in the Turkish Straits

International Journal of Environment and Geoinformatics, vol.9, no.3, pp.84-90, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Effect of Mucilage Pollution on Ship Cooling Systems: A Case Study

Marine Science and Technology Bulletin, vol.11, no.1, pp.179-186, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

A Ship Maneuvers could be predicted in the Turkish Straits by Marine Science Effects?

International Journal of Environment and Geoinformatics, vol.9, no.4, pp.95-101, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Development of Naval Cooperation and Guidance for Shipping, Maritime Security Concept in Real Life

International Journal of Academic Accumulation, vol.5, no.3, pp.100-112, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

The effect of the developing and changing Electronic Bridge Equipment and Electronic Navigation Charts on Intelligent Maritime Transportation Systems

Journal of Intelligent Transportation Systems and Applications, vol.5, no.1, pp.116-125, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Environmental Management Planning and Policies of Marine Pollution at the Strait of Canakkale (Dardanelle)

European Journal of Sustainable Development Research, vol.5, no.1, pp.55-62, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Importance of the Marine Science and Charting about Environmental Planning, Management and Policies at the Turkish Straits

European Journal of Sustainable Development Research, vol.1, no.1, pp.16-25, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Effect of Mucilage Pollution on Ship Energy Efficiency

4th GLOBAL CONFERENCE ON INNOVATION IN MARINE TECHNOLOGY AND THE FUTURE OF MARITIME TRANSPORTATION, İstanbul, Turkey, 18 November 2021, pp.23-24 Sustainable Development

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLANNING AND POLICIES OF MARINE POLLUTION AT THE CANAKKALE STRAIT (DARDANELLE)

7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 25 June 2021, pp.16-17 Sustainable Development

Simulation of Marine Pollution from a Tanker Accident at the Canakkale Strait (Dardanelle)

6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, Belgrade, Serbia, 21 - 25 October 2020, vol.1, pp.1-10 Sustainable Development

Industry 4.0 and Autonomous Ships Effects on Marine Environment

5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY , Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 9 - 13 October 2019, pp.1-8 Sustainable Development

THE ATLAS OF ALİ MACAR REİS

International Symposium on Historical Measuring and Protecting of World Oceans and Waters-MONACO, Monaco-Ville, Monaco, 21 - 22 June 2019, pp.60-61

THE IMPACT OF THE ARTIFICIAL ON MAPPING TECHNOLOGY AT SEA

International Symposium on a Historical Approach for Measuring and Protecting of World Oceans and Waters, Monaco-Ville, Monaco, 21 - 22 June 2019, pp.62-63

THE MYSTRY OF MÜRSİYE

International Symposium on Historical Measuring and Protecting of World Oceans and Waters- MONACO, Monte-Carlo, Monaco, 21 - 23 June 2019, pp.64-65

Low Cost Sensor System Design for Lagrangian Drifter at Turkısh Straits

ICOEST 4th International Conference on Environmental Science and Technology, KIEV, Ukraine, 19 - 23 September 2018, vol.1, pp.9

THE EFFECTS OF MARINE SCIENCES ON MARITIME TRANSPORTATION AND MARINE ENVIRONMENT AT TURKISH STRAITS

5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 9 - 13 October 2019, pp.9-15 Sustainable Development

A SENSOR APPLICATION FOR OCEANOGRAPHIC DRIFTER

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, Kyyiv, Ukraine, 19 - 23 September 2018, pp.8-9

IMPORTANCE OF THE CURRENT EFFECTS ON MARITIME TRANSPORTATION AND MAKING SCHEMA ABOUT ENVIRONMENTAL PLANNING AT THE TURKISH STRAITS

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, Budapest, Hungary, 19 - 23 October 2017, pp.119-120 Sustainable Development

Oceanographic Measurements in Istanbul Strait with New Type Buoy: Design and Performance at Sea

4th International Conference on Pure and Applied Sciences: Renewable Energy, İstanbul, Turkey, 23 - 25 November 2017

MARINE SCIENCE EFFECTS FOR FUTURE OF THE MARITIME TRANSPORTATION AT THE TURKISH STRAITS

The Second Global Conference on Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transportation, Muğla, Turkey, 24 - 25 October 2016, vol.1, pp.102-113

Liman Planlama Ve Geliştirmede Deniz Bilimlerinin Önemi

II. ULUSAL LİMAN KONGRESİ, İzmir, Turkey, 5 - 06 November 2015, pp.330-343

IMPORTANCE OF THE MARINE SCIENCE AND CHARTING ABOUT ENVIRONMENTAL PLANNING, MANAGEMENT AND POLICIES AT THE TURKISH STRAITS

The International Conference on Environmental Science and Technology, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 10 - 13 September 2015, pp.141-149

GEMİ TRAFİK HİZMETLERİNDE DENİZ HARİTACILIĞININ ÖNEMİ

I. ULUSAL GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ KONGRESİ 08-09 ARALIK 2014, İSTANBUL, İstanbul, Turkey, 8 - 09 December 2014, vol.1, no.1, pp.80-100

Books & Book Chapters

Chapter 2. Ships in General

in: Smart Ships, Yang Xiao,Tieshan Li, Editor, Taylor , Florida, pp.24-36, 2022 Sustainable Development

DENİZ BİLİMLERİNİN DENİZ HUKUKU VE ULUSLARARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

in: DENİZ HUKUKU ve GÜVENLİĞİ, Kenan ŞAHİN, Editor, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, pp.89-107, 2022 Sustainable Development

DENİZ YETKİ SAHALARININ TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ

in: Building Future From Atlantic to Indian Ocean, İzgi Savaş, Editor, Tasam Yayınları, İstanbul, pp.34-46, 2022 Sustainable Development

ENDÜSTRİ 5.0 VE KÜRESEL DENİZCİLİK UNSURLARINA ETKİLERİ

in: ENDÜSTRİ 5.0 DİJİTAL TOPLUM, Gülin İdil SÖNMEZTÜRK BOLATAN, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.95-116, 2021

2.Bölüm Akdenizin Hukuki Rejimi

in: AKDENİZ JEOPOLİTİĞİ CİLT 2, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin Deniz Yetki Alanları ve Deniz Sınırlandırmaları, hasret çomak, burak şakir şeker, Editor, NOBEL, İstanbul, pp.173-186, 2019

CHAPTER II - GEOGRAPHY, BATHYMETRY ANDHYDRO-METEOROLOGICAL CONDITIONS

in: OIL SPILL ALONG THE TURKISH STRAITS SEA AREA ACCIDENTS, ENVIRONMENTAL POLLUTION, SOCIO-ECONOMIC IMPACTS AND PROTECTIONS, Selma ÜNLÜ, Bedri ALPAR, Bayram ÖZTÜRK, Editor, TÜDAV, İstanbul, pp.61-79, 2018 Sustainable Development

CHAPTER I - HISTORY OF ACCIDENTS AND REGULATIONS

in: OIL SPILL ALONG THE TURKISH STRAITS SEA AREA ACCU-IDENTS, ENVIRONMENTAL POLLUTION, SOCIO-ECONOMIC IMPACTS AND PROTECTIONS, Selma ÜNLÜ, Bedri ALPAR, Bayram ÖZTÜRK, Editor, TÜDAV, İstanbul, pp.3-16, 2018 Sustainable Development

CHAPTER VII - CONVENTIONS COVERING LIABILITY ANDCOMPENSATION RELATED WITH OIL SPILL

in: OIL SPILL ALONG THE TURKISH STRAITS SEA AREA ACCIDENTS, ENVIRONMENTAL POLLUTION, SOCIO-ECONOMIC IMPACTS AND PROTECTION., Selma ÜNLÜ, Bedri ALPAR, Bayram ÖZTÜRK, Editor, TÜDAV, İstanbul, pp.424-437, 2018 Sustainable Development