Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Implications for marine pollution in a Chemical Tanker Collusions in the Strait of Canakkale (Dardanelles)

9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (ICOEST), SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 17 - 21 May 2023, vol.1, pp.9-17

EFFECTS OF MUCILAGE ON TURKISH STRAITS SEA AREA AND MARINE ENVIRONMENT

8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (ICOEST) , Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 18 - 22 May 2022, vol.1, pp.4-5 Sustainable Development

USING AN E-FUEL METHOD TO MEET THE 2030 DECARBONIZATION TARGET: A CASE STUDY

International Symposium on Energy Management and Sustainability (ISEMAS) 2022, İstanbul, Turkey, 05 April 2022, pp.129-130

Effect of Mucilage Pollution on Ship Energy Efficiency

4th GLOBAL CONFERENCE ON INNOVATION IN MARINE TECHNOLOGY AND THE FUTURE OF MARITIME TRANSPORTATION, İstanbul, Turkey, 18 November 2021, pp.23-24 Sustainable Development

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLANNING AND POLICIES OF MARINE POLLUTION AT THE CANAKKALE STRAIT (DARDANELLE)

7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 25 June 2021, pp.16-17 Sustainable Development

Simulation of Marine Pollution from a Tanker Accident at the Canakkale Strait (Dardanelle)

6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, Belgrade, Serbia, 21 - 25 October 2020, vol.1, pp.1-10 Sustainable Development

Industry 4.0 and Autonomous Ships Effects on Marine Environment

5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY , Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 9 - 13 October 2019, pp.1-8 Sustainable Development

THE ATLAS OF ALİ MACAR REİS

International Symposium on Historical Measuring and Protecting of World Oceans and Waters-MONACO, Monaco-Ville, Monaco, 21 - 22 June 2019, pp.60-61

THE MYSTRY OF MÜRSİYE

International Symposium on Historical Measuring and Protecting of World Oceans and Waters- MONACO, Monte-Carlo, Monaco, 21 - 23 June 2019, pp.64-65

THE IMPACT OF THE ARTIFICIAL ON MAPPING TECHNOLOGY AT SEA

International Symposium on a Historical Approach for Measuring and Protecting of World Oceans and Waters, Monaco-Ville, Monaco, 21 - 22 June 2019, pp.62-63

Low Cost Sensor System Design for Lagrangian Drifter at Turkısh Straits

ICOEST 4th International Conference on Environmental Science and Technology, KIEV, Ukraine, 19 - 23 September 2018, vol.1, pp.9

A SENSOR APPLICATION FOR OCEANOGRAPHIC DRIFTER

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, Kyyiv, Ukraine, 19 - 23 September 2018, pp.8-9

THE EFFECTS OF MARINE SCIENCES ON MARITIME TRANSPORTATION AND MARINE ENVIRONMENT AT TURKISH STRAITS

5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 9 - 13 October 2019, pp.9-15 Sustainable Development

IMPORTANCE OF THE CURRENT EFFECTS ON MARITIME TRANSPORTATION AND MAKING SCHEMA ABOUT ENVIRONMENTAL PLANNING AT THE TURKISH STRAITS

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, Budapest, Hungary, 19 - 23 October 2017, pp.119-120 Sustainable Development

Oceanographic Measurements in Istanbul Strait with New Type Buoy: Design and Performance at Sea

4th International Conference on Pure and Applied Sciences: Renewable Energy, İstanbul, Turkey, 23 - 25 November 2017

MARINE SCIENCE EFFECTS FOR FUTURE OF THE MARITIME TRANSPORTATION AT THE TURKISH STRAITS

The Second Global Conference on Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transportation, Muğla, Turkey, 24 - 25 October 2016, vol.1, pp.102-113

Liman Planlama Ve Geliştirmede Deniz Bilimlerinin Önemi

II. ULUSAL LİMAN KONGRESİ, İzmir, Turkey, 5 - 06 November 2015, pp.330-343

Tehlikeli Yük Elleçleme Eğitimlerinin Liman İşletmelerindeki Gereklilik Ve Önemi

II. ULUSAL LİMAN KONGRESİ, İzmir, Turkey, 5 - 06 November 2015, pp.1-18 Sustainable Development

IMPORTANCE OF THE MARINE SCIENCE AND CHARTING ABOUT ENVIRONMENTAL PLANNING, MANAGEMENT AND POLICIES AT THE TURKISH STRAITS

The International Conference on Environmental Science and Technology, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 10 - 13 September 2015, pp.141-149

GEMİ TRAFİK HİZMETLERİNDE DENİZ HARİTACILIĞININ ÖNEMİ

I. ULUSAL GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ KONGRESİ 08-09 ARALIK 2014, İSTANBUL, İstanbul, Turkey, 8 - 09 December 2014, vol.1, no.1, pp.80-100

Books & Book Chapters

DENİZ İŞGÜCÜNÜN SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GÖSTERGELERİNİN BELİRLENMESİ

in: DENIZCILIKTE DISIPLINLERARASI ÇALIŞMALAR, MURAT YORULMAZ, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.41-57, 2023 Sustainable Development

STRATEJİK AÇIDAN TÜRK BOĞAZLARI DENİZ ALANI ÖNEMİ VE GEÇİŞ GÜVENLİĞİ

in: Türkiye’nin Deniz Hukuku ve Güvenliği, KENAN ŞAHİN, Editor, SEÇKİN KİTABEVİ, İstanbul, pp.299-327, 2023

Chapter 2. Ships in General

in: Smart Ships, Yang Xiao,Tieshan Li, Editor, Taylor , Florida, pp.24-36, 2022 Sustainable Development

DENİZ BİLİMLERİNİN DENİZ HUKUKU VE ULUSLARARASI DENİZCİLİK SÖZLEŞMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

in: DENİZ HUKUKU ve GÜVENLİĞİ, Kenan ŞAHİN, Editor, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, pp.89-107, 2022 Sustainable Development

Deniz Yetki Sahalarının Teknik Değerlendirmesi

in: Atlantik’ten Hint Okyanusu’na Geleceğin İnşası, İzgi SAVAŞ, Editor, TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, İstanbul, pp.34-46, 2022

ENDÜSTRİ 5.0 VE KÜRESEL DENİZCİLİK UNSURLARINA ETKİLERİ

in: ENDÜSTRİ 5.0 DİJİTAL TOPLUM, Gülin İdil SÖNMEZTÜRK BOLATAN, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.95-116, 2021

2.Bölüm Akdenizin Hukuki Rejimi

in: AKDENİZ JEOPOLİTİĞİ CİLT 2, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin Deniz Yetki Alanları ve Deniz Sınırlandırmaları, hasret çomak, burak şakir şeker, Editor, NOBEL, İstanbul, pp.173-186, 2019

CHAPTER II - GEOGRAPHY, BATHYMETRY ANDHYDRO-METEOROLOGICAL CONDITIONS

in: OIL SPILL ALONG THE TURKISH STRAITS SEA AREA ACCIDENTS, ENVIRONMENTAL POLLUTION, SOCIO-ECONOMIC IMPACTS AND PROTECTIONS, Selma ÜNLÜ, Bedri ALPAR, Bayram ÖZTÜRK, Editor, TÜDAV, İstanbul, pp.61-79, 2018 Sustainable Development

CHAPTER VII - CONVENTIONS COVERING LIABILITY ANDCOMPENSATION RELATED WITH OIL SPILL

in: OIL SPILL ALONG THE TURKISH STRAITS SEA AREA ACCIDENTS, ENVIRONMENTAL POLLUTION, SOCIO-ECONOMIC IMPACTS AND PROTECTION., Selma ÜNLÜ, Bedri ALPAR, Bayram ÖZTÜRK, Editor, TÜDAV, İstanbul, pp.424-437, 2018 Sustainable Development

CHAPTER I - HISTORY OF ACCIDENTS AND REGULATIONS

in: OIL SPILL ALONG THE TURKISH STRAITS SEA AREA ACCU-IDENTS, ENVIRONMENTAL POLLUTION, SOCIO-ECONOMIC IMPACTS AND PROTECTIONS, Selma ÜNLÜ, Bedri ALPAR, Bayram ÖZTÜRK, Editor, TÜDAV, İstanbul, pp.3-16, 2018 Sustainable Development

Metrics

Publication

51

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

1

Project

4

Thesis Advisory

6
UN Sustainable Development Goals