Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Exploring the evolution of node neighborhoods in Dynamic Networks

PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, cilt.482, ss.375-391, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Regional Analysis of Death Rate due to Air Pollution in Turkey and its Neighbors

2019 IEEE International Conference on Big Data, Big Data 2019, California, Amerika Birleşik Devletleri, 9 - 12 Aralık 2019, ss.2746-2755 identifier