Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Rousseau's Approach to the Origin of Language

BILIG, no.63, pp.1-10, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Yeniçağ’daki Spiritüel Cevher Anlayışına De La Mettrie’nin İtirazı

Kilikya Felsefe Dergisi, no.2, pp.24-36, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Descartes’ın Felsefesinde Zihin ile Beden Arasındaki İrtibat

FELSEFE DÜNYASI, no.71, pp.79-90, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Paul Ricoeur’ün Dil Anlayışında Yapısalcılığın Yeri

Dil Araştırmaları, no.26, pp.139-153, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Zihin-Beden Problemine Searle’ün Yaklaşımı

Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, no.9, pp.39-59, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Aklın Batı Felsefesi Felsefesindeki Serüvenine dair bir Panorama

Sabah Ülkesi, no.55, pp.11-18, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Dilin Türeyişine dair Dört Güncel Hipotez

Bilim ve Gelecek, no.168, pp.18-24, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Dil Felsefesindeki Klasik Anlayışa Karşı Saussure’ün Örtük İtirazları

Kilikya Felsefe Dergisi, vol.1, pp.27-38, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Felsefede Bilgi ve Hakikat Problemi Üzerine

Sabah Ülkesi, no.49, pp.23-30, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

'Bilginin psikanalizi' ışığında Bachelard'ın 'tözcü engel' analizi

Bilim ve Gelecek, no.151, pp.11-18, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)

Dile davranışçı yaklaşımlara Chomsky nin itirazı üzerine

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, vol.4, no.14, pp.65-90, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Condillac ta düşünce dil ilişkisi

KUTADGUBILIG: FELSEFE-BILIM ARASTIRMALARI DERGISI (PHILOSOPHY-SCIENCE RESEARCH JOURNAL), no.19, pp.383-396, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Bir ideal dil projesi olarak characteristica universalis

FELSEFE DÜNYASI, vol.0, no.51, pp.67-78, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Bergson'un bir imkân ve engel olarak dil anlayışı

KUTADGUBILIG: FELSEFE-BILIM ARASTIRMALARI DERGISI (PHILOSOPHY-SCIENCE RESEARCH JOURNAL), vol.0, no.18, pp.351-364, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Düşünce ile dil arasındaki ilişkiye Descartes'ın yaklaşımı

ERCIYES UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES INSTITUTE, no.28, pp.389-402, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Berkeley in dil ve anlam yaklaşımı üzerine bir inceleme

Ethos Felsefe, vol.3, no.1, pp.1-9, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yeni Çağ Metafiziğinde Tözün İnkarına Varan Sürece Dair Br İnceleme

18. Uluslarası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 12 - 14 November 2020, pp.325-332 Creative Commons License

Herder’in Tarih Felsefesi Bağlamında Dile Yaklaşımı

7. Uluslararası Avrasya Zirvesi, 6 - 09 December 2020, vol.2, pp.88-91

Bilimlerin Tasnifi Problemi

Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 - 23 February 2020, pp.293

Yeniçağ Felsefesinde Bir Tartışma: Molyneux Problemi

17. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 October - 01 November 2019, pp.97-100 Creative Commons License

DOĞALCI BİLİNÇ YAKLAŞIMLARINA KARŞI NAGEL’IN ARGÜMANINA SEARLE’ÜNCEVABI

IV. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 November 2019, pp.1650-1655

Üniversitelerdeki felsefe öğretiminde lise müfredatı kaynaklı klişelerin oluşturduğu engeller üzerine gözlemler

Türkiye’xxde Felsefenin Geleneği ve Geleceği, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 8 - 10 March 2010, vol.5056, pp.321-328

Locke un Anlam Teorisinde Kelimelerin Müphemliği

ODTÜ Anlam Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 December 2008, pp.137-144

Books & Book Chapters

50 Soruda Dil Felsefesi

Bilim ve Gelecek, İstanbul, 2022

Rancière’in “politika olarak demokrasi” anlayışı -dil felsefesi bakımından içerimleri eşliğinde

in: Demokrasi Felsefesi - Çağdaş Yaklaşımlar, Eray YAĞANAK, Editor, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, pp.228-242, 2021

Bilinç Problemi ve Dennett’ın Çözüm Önerisi

in: ZİHİN FELSEFESİ: Güncel Tartışmalar, Hasan ÇAĞATAY, Editor, Sosyal Yayınlar, İstanbul, pp.17-43, 2020